@article{192912,
   author    = "Mach, Vladimír and Krejčí, P. and Cikrtová, J. and
           Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický v Praze",
   title    = "Automatizace nákladové a lhůtové kalkulace zakázky",
}