@article{192924,
   author    = "Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov and
           Sowarzyszenie gedetóv Polskich and Český svaz geodetů a
           kartografů and XXII. medzinárodné
           slovensko-poľsko-české geodetické dni",
   title    = "Zborník anotácií: XXII. medzinárodné
           slovensko-poľsko-české geodetické dni",
   note     = "studovna",
}