000192977 001__ 192977
000192977 003__ CZ-ZdVUG
000192977 005__ 20180424135008.0
000192977 020__ $$a80-7286-012-7
000192977 040__ $$aABC039$$bcze
000192977 044__ $$axr
000192977 041__ $$acze
000192977 1101_ $$aHistorický ústav Akademie věd České Republiky Praha
000192977 24510 $$aHistorický atlas měst České republiky$$bLitoměřice
000192977 264_1 $$aPraha$$bHistorický ústav AV ČR$$c1996
000192977 300__ $$aněkolik listů v deskách$$c42 x 30 cm
000192977 490__ $$aHistorický atlas měst$$vSvazek č.1.
000192977 655_4 $$aatlasy
000192977 653_0 $$aLitoměřice$$aatlas
000192977 7102_ $$aStátní okresní archiv Litoměřice
000192977 7102_ $$aStátní oblastní archiv Litoměřice
000192977 7102_ $$aBiskupství Litoměřice
000192977 910__ $$aABC039$$b50411
000192977 943__ $$aPolice:3R63
000192977 980__ $$amapy