@article{192984,
   author    = "Historický ústav Akademie věd České Republiky Praha
           and Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha and
           Vlastivědné muzeum ve Slaném and Státní okresní archiv
           Kladno",
   title    = "Historický atlas měst České republiky: Slaný",
}