@article{192985,
   author    = "Historický ústav Akademie věd České Republiky Praha
           and Muzeum Vysočiny Jihlava and Státní okresní archiv v
           Jihlavě",
   title    = "Historický atlas měst České republiky: Jihlava",
}