000192989 001__ 192989
000192989 003__ CZ-ZdVUG
000192989 005__ 20180424135008.0
000192989 020__ $$a80-7286-047-X
000192989 044__ $$axr
000192989 041__ $$acze
000192989 040__ $$aABC039$$bcze
000192989 1101_ $$aHistorický ústav Akademie věd České Republiky Praha
000192989 24510 $$aHistorický atlas měst České republiky$$bTrutnov
000192989 264_1 $$aPraha$$bHistorický ústav AV ČR$$c2004
000192989 300__ $$aněkolik listů v deskách$$c42 x 30 cm
000192989 490__ $$aHistorický atlas měst$$vSvazek č.12.
000192989 653_0 $$aTrutnov$$aatlas
000192989 655_4 $$aatlasy
000192989 910__ $$aABC039$$b50411
000192989 943__ $$aPolice:3R63
000192989 980__ $$amapy