000192992 001__ 192992
000192992 003__ CZ-ZdVUG
000192992 005__ 20180424135008.0
000192992 020__ $$a80-7286-081-X
000192992 044__ $$axr
000192992 041__ $$acze
000192992 040__ $$aABC039$$bcze
000192992 1101_ $$aHistorický ústav Akademie věd České Republiky Praha
000192992 24510 $$aHistorický atlas měst České republiky$$bTišnov
000192992 264_1 $$aPraha$$bHistorický ústav AV ČR$$c2005
000192992 300__ $$aněkolik listů v deskách$$c42 x 30 cm
000192992 490__ $$aHistorický atlas měst$$vSvazek č.15.
000192992 653_0 $$aTišnov$$aatlas
000192992 655_4 $$aatlasy
000192992 910__ $$aABC039$$b50411
000192992 943__ $$aPolice:3R63
000192992 980__ $$amapy