@article{193000,
   author    = "Zeměměřický úřad",
   title    = "Müllerova mapa Čech z roku 1720",
}