Omezené
Wykorzystanie wieloczasowych zdječ lotniczych w badaniju zmian zagospodarowania przestrzennego
Překlad názvu: Použití leteckých snímků z různých období k analýze prostorových změn
Markiewicz, Jakub ; Turek, Agnieszka

Signatura: 08055
Anotace: cze Plánování udržitelného rozvoje využívá identifikaci dynamiky a trendů změn v užívání půdy a půdním pokryvu. Je popisována metodika použitá při prostorovém modelování změn vybraných prvků v městské zástavbě. Jako podklad slouží letecké snímky pořizené v různých obdobích, z nichž byly pořízeny digirální modely terénu a ortofotomapy. Jako další zdroj dat byly použity tématické vektorové údaje. Uvedená data byla integrována do softwaru ArcGIS, který umožňuje komplexní analýzu prostorových změn v užívání půdy, silniční síti, vegetaci a životním prostředí. Je uveden praktický příklad.


Zdroj: Przegląd geodezyjny : Roč.86,č.7,s.3-9
Zdrojový dokument: Przegląd geodezyjny; ISSN: 0033-2127
Rozsah: 7 stran
Klíčová slova: mnohočasová data ; letecké snímky ; ortofotomapa ; fotogrammetrická data
Typ publikace: anotace
Poznámky: Anotátor: di

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Obsahová charakteristika dokumentů > DPZ & Fotogrammetrie
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2016-09-13, poslední editace 2016-09-13Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)