000193056 001__ 193056
000193056 003__ CZ-ZdVUG
000193056 005__ 20160913095326.0
000193056 044__ $$agw
000193056 041__ $$ager
000193056 040__ $$aABC039$$bcze
000193056 1001_ $$aDeumlich, Detlef
000193056 24510 $$aHistorische und aktuelle Geoinformation - Grundlage in der Agrarlandschaftsforschung
000193056 242__ $$aHistorické a aktuální geoinformace - základ agrárního výzkumu krajiny
000193056 300__ $$a23 stran
000193056 500__ $$aAnotátor: di
000193056 5203_ $$9cze$$aDigitální modely terénu spolu s aktuálními a historickými mapami a leteckými snímky jsou základem pro studium procesů probíhajících v utváření krajiny. Je popisováno jejich použití při výzkumu změn krajiny, vodní eroze a režimu. Historické plány a fotografie zobrazují změny ve vývoji krajiny. V kombinaci se současnými digitálními ortofotografiemi dovolují nahlédnout do zvláštností a detailů krajiny, což bylo dříve nemožné.
000193056 655_4 $$aanotace
000193056 653_0 $$ahistorické mapy$$adigitální model terénu$$aeroze$$aanalýza krajiny$$asklonové poměry
000193056 7001_ $$aDannowski, Ralf
000193056 7001_ $$aVölker, Lidia
000193056 7730_ $$92014$$gRoč.139/č.5,s.329-341$$tZFV Zeitschrift für geodasie, geoinformation und landmanagement$$x1618-8950
000193056 910__ $$aABC039$$b06266
000193056 980__ $$abibliografie
000193056 985__ $$agis
000193056 985__ $$aanotace