Restricted
Historische und aktuelle Geoinformation - Grundlage in der Agrarlandschaftsforschung
Překlad názvu: Historické a aktuální geoinformace - základ agrárního výzkumu krajiny
Deumlich, Detlef ; Dannowski, Ralf ; Völker, Lidia

Signature: 06266

Annotation: cze Digitální modely terénu spolu s aktuálními a historickými mapami a leteckými snímky jsou základem pro studium procesů probíhajících v utváření krajiny. Je popisováno jejich použití při výzkumu změn krajiny, vodní eroze a režimu. Historické plány a fotografie zobrazují změny ve vývoji krajiny. V kombinaci se současnými digitálními ortofotografiemi dovolují nahlédnout do zvláštností a detailů krajiny, což bylo dříve nemožné.


Source: ZFV Zeitschrift für geodasie, geoinformation und landmanagement : Roč.139/č.5,s.329-341
Source document: ZFV Zeitschrift für geodasie, geoinformation und landmanagement; ISSN: 1618-8950
Extent: 23 stran

Keywords: historické mapy ; digitální model terénu ; eroze ; analýza krajiny ; sklonové poměry
Publication type: anotace
Notes: Anotátor: di

The record appears in these collections:
Content Characterization > GIS & Geoinformatics
Annotations

 Record created 2016-09-13, last modified 2016-09-13Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)