000193062 001__ 193062
000193062 003__ CZ-ZdVUG
000193062 005__ 20160914085815.0
000193062 041__ $$aukr
000193062 044__ $$aun
000193062 040__ $$aABC039$$bcze
000193062 1001_ $$aChetverikov, B.
000193062 24510 $$aMethods of creation of historical situation plan concentration camp STALAG-328 (Citadel) in Lviv (Ukraine) on the base archival aerial image
000193062 242__ $$aMetody tvorby historického situačního plánu koncentračního tábora STALAG-328 (Pevnost) ve Lvově (Ukrajina) na základě archivních leteckých snímků
000193062 300__ $$a3 strany
000193062 500__ $$aAnotátor: duš
000193062 5203_ $$9cze$$aVyužití digitálních technologií GIS pro prezentování historických plánů a 3D objektů sídel současnými zobrazovacími prostředky; případ kartograficko-geografické rekonstrukce koncentračního tábora „ŠTALAG-328“ umístěného v býv. pevnosti ve Lvově, použití dokumentace archivních plánů a historických leteckých snímků z období 2. sv. války (1944) v kombinaci se současnými snímky DPZ pro vytvoření dobového 3D modelu prostřednictvím technologií GIS; kombinace historických podkladů (obr., charakteristiky) a současných nasnímaných obrazů, průběh zpracování, prezentace mapového a 3D zobrazení objektu, jeho staveb včetně symbolických památek a hrobů.
000193062 655_4 $$aanotace
000193062 653_0 $$aGIS$$aletecké snímky$$asituační plán$$akoncentrační tábor$$avektorové vrstvy$$aUkrajina
000193062 7001_ $$aBabiy, L.
000193062 7730_ $$92014$$gČ. 28 (2014, č.2), s. 71-73$$tSučasni dosjahnenna geodezyčnoji nauky ta vyrobnictva$$x1819-1339
000193062 910__ $$aABC039$$b49930
000193062 980__ $$abibliografie
000193062 985__ $$adpz
000193062 985__ $$aanotace