@article{193088,
   author    = "Pressová, Jana and Česko and Česko",
   title    = "Katalog objektů ZABAGED®: verze 3.0; Aktualizované
           vydání",
}