@article{193101,
   author    = "Ústav geodézie, kartografie a geografických
           informačných systémov, FBERG, TU Košice and Institut
           geodézie a důlního měřictví, HGF, VŠB-TU Ostrava and
           Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. and Slovenská banícka
           spoločnosť and Geodézia, kartografia a geografické
           informačné systémy 2016",
   title    = "Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy
           2016: Zborník abstraktov IX. medzinárodná
           vedecko-odborná konferencia",
}