@article{193138,
   author    = "Evropská komise",
   title    = "EUR 21620 - Evropská charta pro výzkumné pracovníky:
           Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků",
}