@article{193150,
   author    = "Státní oblastní archiv v Zámrsku",
   title    = "Východočeská panství na mapách: Katalog výstavy.
           Státní oblastní archiv v Zámrsku, 9. a 11. června 2016",
}