Vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice
Vacek, Tomáš ; Zemek, Jaroslav ; Šafář, Václav ; Raděj, Karel ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Anotace: cze Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) je zastřešující vývojovou fází předchozích infrastruktur založených na resortních politikách a její vývoj je nezbytné pravidelně vyhodnocovat s ohledem na cíle, které mají být dosaženy. Vyspělost NIPI může být posuzována smíšenými konstrukcemi hodnocení, které sledují schéma Evropského rámce interoperability (EIF). Pro tyto účely byla navržena sada faktorů podporující interoperabilitu (prvky NIPI), které byly odvozeny z mezinárodních norem ISO řady 19100. Tyto faktory jsou detailně popsány a v úvodním hodnocení jsou jim přiřazeny jednoduché hodnoty dosažené vyspělosti. Zmíněné faktory jsou základními opakovatelnými prvky hodnocení, do budoucna bude možné jejich počet účelově doplňovat nebo omezovat, nebo naopak stanovit podrobnější účelově zaměřené postupy jejich hodnocení. Faktory podporující interoperabilitu, které jsou v projektu nazvány „prvky NIPI“ je možné agregovat nebo detailně specifikovat, podle potřeby konkrétního cyklu hodnocení. Získané znalosti v jejich popisu mohou využít odborní pracovníci ústředních orgánů veřejné správy k formulaci úspěšných strategií. eng Viewing the National SDI as an evolution of pre-existing infrastructures it is necessary to evaluate the actual maturity conditions. The maturity condition of the SDI may be defined as composite measurements that should follow the scheme of the European Interoperability Framework (EIF). The various assessment approaches should be reached using the concept of the interoperability enablers assessed by propositions and values of the state of play indicators. The collection of these should cover the main actual issues of the SDI. The set of SDI interoperability enablers should be rendering to be aggregated and can contribute assessment of critical points, which could support coordinators and policy makers in developing successful strategies.
Anotace: Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) je zastřešující vývojovou fází předchozích infrastruktur založených na resortních politikách a její vývoj je nezbytné pravidelně vyhodnocovat s ohledem na cíle, které mají být dosaženy. Vyspělost NIPI může být posuzována smíšenými konstrukcemi hodnocení, které sledují schéma Evropského rámce interoperability (EIF). Pro tyto účely byla navržena sada faktorů podporující interoperabilitu (prvky NIPI), které byly odvozeny z mezinárodních norem ISO řady 19100. Tyto faktory jsou detailně popsány a v úvodním hodnocení jsou jim přiřazeny jednoduché hodnoty dosažené vyspělosti. Zmíněné faktory jsou základními opakovatelnými prvky hodnocení, do budoucna bude možné jejich počet účelově doplňovat nebo omezovat, nebo naopak stanovit podrobnější účelově zaměřené postupy jejich hodnocení. Faktory podporující interoperabilitu, které jsou v projektu nazvány „prvky NIPI“ je možné agregovat nebo detailně specifikovat, podle potřeby konkrétního cyklu hodnocení. Získané znalosti v jejich popisu mohou využít odborní pracovníci ústředních orgánů veřejné správy k formulaci úspěšných strategií.
Viewing the National SDI as an evolution of pre-existing infrastructures it is necessary to evaluate the actual maturity conditions. The maturity condition of the SDI may be defined as composite measurements that should follow the scheme of the European Interoperability Framework (EIF). The various assessment approaches should be reached using the concept of the interoperability enablers assessed by propositions and values of the state of play indicators. The collection of these should cover the main actual issues of the SDI. The set of SDI interoperability enablers should be rendering to be aggregated and can contribute assessment of critical points, which could support coordinators and policy makers in developing successful strategies.

Citace: RADĚJ, Karel, Václav ŠAFÁŘ, Jiří Šíma, Tomáš VACEK, Jaroslav ZEMEK, Milan KONEČNÝ, Eva SOVJÁKOVÁ a Radim ŠTAMPACH. Vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2017. 120 stran. Certifikovaná metodika. Dostupný z: https://knihovna.vugtk.cz/record/193165/files/Metodika-prostorove-informace.PDF.

Rozsah: 120 stran
Klíčová slova: prostorové informace ; interoperability ; spatial data infrastructure
Typ publikace: certifikovaná metodika
Poznámky: RIV: RIV/00025615:_____/17:N0000001
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/193165/files/Metodika-prostorove-informace.PDF

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jaroslav Zemek, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Karel Raděj, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Václav Šafář
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Tomáš Vacek
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > Ředitel
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Služební záznamy knihovny > NUSL
Online zdroje

 Záznam vytvořen 2017-03-27, poslední editace 2022-06-13


Fulltext:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)