000193174 001__ 193174
000193174 003__ CZ-ZdVUG
000193174 005__ 20170529130221.0
000193174 020__ $$a978-80-86433-57-8
000193174 041__ $$acze
000193174 040__ $$aABC039$$bcze
000193174 044__ $$axr
000193174 1102_ $$aVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
000193174 24510 $$aDružicové metody v geodézii a katastru$$bSborník referátů
000193174 250__ $$aprvní
000193174 264_1 $$aBrno$$bECON publishing, s.r.o.$$c2013
000193174 300__ $$a72 stran$$c30 cm
000193174 504__ $$aObsahuje bibliografické údaje.
000193174 500__ $$aNad nadpisem: Seminář s mezinárodní účastí
000193174 500__ $$aVěnováno 100.výročí nedožitých narozenin Prof. Dr. Ing. Josefa Vykutila
000193174 500__ $$aKostelecký, J., Kostelecký, J. ml. : Aplikace GNSS v seismice. Václavovic, P., Douša, J., Györi, G. : Vývoj PPP aplikací na Geodetické observatoři Pecný.
000193174 653_0 $$aGNSS$$adružicové metody
000193174 655_4 $$asborníky
000193174 910__ $$aABC039$$b51287
000193174 943__ $$aPolice:studovna
000193174 980__ $$asborniky_konferencni
000193174 985__ $$agnss
000193174 985__ $$akosteleckyjan
000193174 985__ $$akosteleckyjakub
000193174 985__ $$adousa
000193174 985__ $$avaclavoci