000193175 001__ 193175
000193175 003__ CZ-ZdVUG
000193175 005__ 20170517114613.0
000193175 020__ $$a978-80-86433-58-5
000193175 041__ $$acze
000193175 040__ $$aABC039$$bcze
000193175 044__ $$axr
000193175 1102_ $$aVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
000193175 24510 $$aDružicové metody v geodézii a katastru$$bSborník referátů
000193175 250__ $$aprvní
000193175 264_1 $$aBrno$$bECON publishing, s.r.o.$$c2014
000193175 300__ $$a118 stran$$c30 cm
000193175 504__ $$aObsahuje bibliografické údaje.
000193175 500__ $$aNad nadpisem: Seminář s mezinárodní účastí
000193175 500__ $$aŠafář, V.: Požadavky určení přesnosti trajektorie a orientace senzoru vzhledem k nárokům na přesnost mapování. Kostelecký, J., Bezděk, A., Klokočník, J. : Variace geoidu detekované z družicové mise GRACE. Štěpánek, P. : Využití systému DORIS pro tvorbu ITRF.
000193175 653_0 $$adružicové metody$$aGNSS
000193175 655_4 $$asborníky
000193175 910__ $$aABC039$$b51288
000193175 943__ $$aPolice:studovna
000193175 980__ $$asborniky_konferencni
000193175 985__ $$agnss