Technologický postup kalibrace laserových skenovacích systémů
Volkmann, Michal


Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2011
Anotace: Výsledek je ucelený postup pro zavedení výrobního procesu (kalibrace) laserových skenovacích systémů, který vede k jejich metrologické návaznosti splňující pořadavky zákona o metrologii. Jedná se o výrobní postup (technologický postup) kalibrace laserových skenovacích systémů (dále jen LSS) prostřednictvím nového pracovního etalonu, který je složen z několika 3D objektů. Výsledkem výrobního postupu (kalibrace) je určení odchylek LSS, konkrétně rozdíly délkových rozměrů od nominálních rozměrů jednotlivých 3D objektů obsažených v etalonu pro LSS a rozdíly v geometrických vztazích jednotlivých 3D objektů obsažených v etalonu pro LSS, v průběhu celého měřicího rozsahu skenovacího systému kontrolovaných v pravidelných intervalech. Výsledek je přijat a využíván v rámci smlouvy na užití výsledků č. ČÚZK-06156/2012-22 (VÚGTK-1/2012) ze dne 27.3.2012 mezi VÚGTK a ČÚZK.


Poznámky: RIV: RIV/00025615:/11:#0001806
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/193196/files/2011_Volmann-kalibrace%20LSS_v1.4.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Michal Volkmann
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK

 Záznam vytvořen 2017-05-30, poslední editace 2019-04-26


Fulltext:
Stáhnout fulltext
4.PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)