Bibliografie VÚGTK
Testovací model pro určení odrazivosti signálu laser skenerů: Funkční vzorek
Volkmann, Michal

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v.v.i. , 2013


Publication type: anotace
Extent3 strany

RIV: RIV/00025615:_____/13:#0001976

Annotation: Pomocný testovací model byl vyroben ve VÚGTK,v.v.i.. Model je naplněn vzorky materiálů a variacemi měřických cílových značek (terčů) pro laserové skenovací systémy (LSS). Díky modelu se určuje odrazivost signálu laser skeneru od různých typů povrchu.

Keywords: Dokumentace 3D objektů ; LSS ; laserové skenovací systémy

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Michal Volkmann
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2017-06-02, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)