000193212 001__ 193212
000193212 003__ CZ-ZdVUG
000193212 005__ 20170602113559.0
000193212 044__ $$axr
000193212 041__ $$acze
000193212 040__ $$aABC039$$bcze
000193212 1001_ $$aLechner, Jiří
000193212 24510 $$aZpráva o uchovávání státního etalonu délek 25 m až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041$$bZpráva VÚGTK č. 25-1173/2011
000193212 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,v.v.i.$$c2011
000193212 300__ $$a15 stran
000193212 500__ $$aRIV: RIV/00025615:_____/12:#0001872
000193212 5203_ $$9cze$$aZpráva shrnuje informace o výsledcích prací vykonaných v roce 2011 pro údržbu státního etalonu délky 25 m až 1450 m a jeho správu, který je realizován jako komplet, jehož součástí je geodetická základna velkých délek Koštice a elektronický dálkoměr integrovaný v totální stanici Leica TCA 2003 včetně odrazného hranolu a měřidel ovlivňujících veličinu délky. Státní etalon byl vyhlášen v květnu 2008. Parametry etalonu po jeho zpřesnění jsou uvedeny ve zprávě č. 25-1139/2008 ze dne 5. 12. 2008, Výzkum pro zpřesnění parametrů státního etalonu velkých délek – komplet složený z délkové geodetické základny Koštice a elektronického dálkoměru Leica TCA 2003.
000193212 5203_ $$9eng$$aThe report summarizes information on the results of the work done in 2011 of maintenance of the Czech national standard for distances 25m to 1450m , which is implemented as a set, including the distance geodetic baseline Kostice and EDM integrated in the total station Leica TCA 2003, reflecting prism, and measuring instruments of affecting quantities. National long distances measuring standard was been launched in May 2008. Parameters of standard specifications are listed in the Report 25-1139/2008 of 5. 12. 2008 Research to refine the parameters of the Czech national long distances measuring standard - set consisting of a length geodetic baseline Kostice and EDM of total station Leica TCA 2003.
000193212 655_4 $$aanotace
000193212 653_0 $$aLeica$$astátní etalon
000193212 7001_ $$aHánek, Pavel
000193212 7001_ $$aVolkmann, Michal
000193212 7102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,v.v.i.
000193212 8564_ $$uhttp://knihovna.vugtk.cz/record/193212/files/2011_lechner_hanek_volkmann-TZ_Kostice_2011_konecna.pdf
000193212 910__ $$aABC039
000193212 980__ $$avyzkumne_zpravy
000193212 985__ $$alechner
000193212 985__ $$aanotace
000193212 985__ $$ahanek
000193212 985__ $$avolkmann
000193212 985__ $$aonline
000193212 985__ $$autvar25
000193212 985__ $$ametrologie