@article{193212,
   author    = "Lechner, Jiří and Hánek, Pavel and Volkmann, Michal and
           Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický,v.v.i.",
   title    = "Zpráva o uchovávání státního etalonu délek 25 m až
           1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041: Zpráva VÚGTK č.
           25-1173/2011",
   note     = "RIV: RIV/00025615:_____/12:#0001872",
}