Bibliografie VÚGTK
Kalibrace měřidel pro oblast zeměměřictví, katastru nemovitostí a stavebnictví
Lechner, Jiří ; seminář Českého kalibrační sdružení z.s.

Source: Sborník přednášek na celostátním semináři Českého kalibrační sdružení z.s.

Publication type: anotace
Extent27 stran

RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000028

Annotation:
Tento článek pojednává o činnostech Výzkumného ústavu geodetického topografického a kartografického v oblasti metrologie pro zajištění zeměměřických činností v oblastech inženýrské geodézie, vyšší geodézie, katastru nemovitostí a stavebnictví. Jsou popsány kalibrační činnosti, spojené s nivelačními přístroji, teodolity, resp. totálními stanicemi, nivelačními latěmi a měřicími kolečky. Článek byl uveřejněn ve Sborníku přednášek na celostátním semináři, který pořádalo České kalibrační sdružení z.s. 24.2.2016 v Brně, má 27 stran. This article discusses the activities of the Research Institute of Geodesy Topography and Cartography in metrology for ensuring surveying activities in the areas of engineering surveying, geodesy, cadastre and construction. They are described the calibration activities associated with the leveling instruments, theodolites, or total stations, leveling rods and measuring wheels.
Keywords: metrology

Citation: LECHNER, Jiří. Kalibrace měřidel pro oblast zeměměřictví, katastru nemovitostí a stavebnictví. In: Sborník přednášek na celostátním semináři Českého kalibrační sdružení z.s.. Brno, 2016, s. 27.
[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Lechner
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Annotations

 Record created 2017-06-07, last modified 2019-04-17Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)