Metodika pro tíhová měření na bodech ZGS a stanicích ECGN: Zpráva VÚGTK č. 25-1165/2016
Překlad názvu: Methodology for gravity measurements at ZGS sites and ECGN stations
Pálinkáš, Vojtěch ; Kostelecký, Jakub ; Vaľko, Miloš


Nakladatelské údaje: Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Anotace: cze Metodika definuje změny postupů prací v základním tíhovém bodovém poli pro tíhové připojení bodů Základní geodynamické sítě a stanic národního doplnění ECGN. Definuje kritéria pro provádění velmi přesných geodetických měření včetně potřebné modifikace pracovních postupů a kritéria pro zpracování měření včetně doporučených periodicit. Pro určení tíhového zrychlení na bodech ZGS stanovuje jako nejoptimálnější metodu přímého měření absolutním gravimetrem, druhá nejoptimálnější metoda je kombinace absolutního měření na absolutním tíhovém bodě a relativní připojení bodu ZGS pomocí relativního gravimetru.

Citace: KOSTELECKÝ, Jakub, Vojtech PÁLINKÁŠ a Miloš VAĽKO. Metodika pro tíhová měření na bodech ZGS a stanicích ECGN. Ondřejov: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2016. Certifikovaná metodika. Dostupné také z: http://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_Integrace_tize

Klíčová slova: gravity acceleration ; Fundamental geodynamic network ; ECGN ; absolute gravimeter ; ZGS ; relative gravimeter
Typ publikace: metodika

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Miloš Vaľko, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2017-06-07, poslední editace 2019-06-03Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)