Bibliografie VÚGTK
Současný stav využívání globálních navigačních polohových systémů pro zkvalitnění předpovědí počasí
Kačmařík, Michal ; Douša, Jan

Zdroj: Symposium GIS Ostrava 2016: proceedings = sborník [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, [2011?]- . ISSN 1213-2954. ISSN: 978-80-248-3902-8

Typ publikace: příspěvky ve sborníku

Anotace:
Příspěvek představuje aktuální situaci v oblasti GNPS meteorologie využívající signály z Globálních navigačních polohových systémů (GNPS) pro nepřímé stanovování obsahu vodních par v atmosféře. Tento parametr výrazně ovlivňuje stav a vývoj počasí a je také jedním ze skleníkových plynů. Do vybraných evropských numerických předpovědních modelů počasí (NWM) jsou již po několik let asimilovány hodnoty celkového zpoždění GNPS signálu v zenitovém směru nad přijímačem (ZTD) ze sítí referenčních stanic, což má pozitivní dopad na kvalitu předpovědí srážek, zejména těch krátkodobých. V současnosti probíhající výzkum v rámci projektu COST ES1206 Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) si klade za cíl vyvinout nové produkty GNPS meteorologie pro moderní numerické předpovědní modely počasí, ale i oblast nowcastingu. Prvotní provedené analýzy ukazují, že například směrové gradienty odvozené z GNPS měření v husté síti referenčních stanic dokáží poskytovat detailnější struktury vývoje studovaného parametru v atmosféře než aktuální NWP modely. Další oblastí vývoje je přechod ze zpracování dat v blízkém reálném čase s dodáním výsledků z GNSS měření zhruba 90 až 120 minut po observacích na zpracování v čase reálném.
Klíčová slova: GNSS ; meteorologie ; předpověd počasí ; troposféra

Citace: KAČMAŘÍK, Michal a Jan DOUŠA. Současný stav využívání globálních navigačních polohových systémů pro zkvalitnění předpovědí počasí. In: GIS Ostrava 2016. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2016. ISBN 978-80-248-3902-8. ISSN 1213-2454.
[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jan Douša, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2017-06-08, poslední editace 2019-05-29Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)