@article{193256,
   author    = "Holota, Petr",
   title    = "Valné shromáždění Evropské geovědní unie ve Vídni
           - EGU20916",
   note     = "RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000044",
}