000193322 001__ 193322
000193322 005__ 20170728114237.0
000193322 041__ $$acze
000193322 040__ $$aABC039$$bcze
000193322 1001_ $$aDouša, Jan
000193322 24510 $$aCestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Island, Reykjavík na 3th COST ES1206 GNSS4SWEG Workshop, MC meeting, STSM ve dnech 7.3.2016 – 16.3.2016
000193322 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2016
000193322 506__ $$apublic
000193322 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000193322 599__ $$aJan Douša: Installing new GNSS analysis centre for troposphere monitoring in Iceland (WG1)
000193322 6112_ $$a3th COST ES1206 GNSS4SWEG Workshop, MC meeting, STSM$$cIsland, Reykjavík$$d2016-03-07 / 2016-03-16
000193322 655_4 $$acestovní zprávy
000193322 653_5 $$aIsland
000193322 7001_ $$aVáclavovic, Pavel
000193322 910__ $$aABC039
000193322 980__ $$acestovni_zpravy_vugtk
000193322 985__ $$autvar24