@article{193356,
   author    = "Český statistický úřad",
   title    = "Statistická ročenka České republiky 2016: Statistical
           yearbook of the czech republic 2016",
}