@article{193399,
   author    = "Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov and
           Stowarzyszenie geodetóv Polskich and Český svaz geodetů
           a kartografů",
   title    = "Program i streszczenia referatów: XXIII Międzynarodowe
           Polsko-Czesko-Słowackie dni geodezji",
   note     = "studovna",
}