Bibliografie VÚGTK
DECOR pro zpracování grafického výstupu z měření
Kocáb, Milan ; Vilím, David ; Zaoralová, JanaTyp publikace: anotace

Odkaz: http://bivoj.vugtk.cz/bytynebyty/

Anotace:
The program application complements the methodology of spatial determination of the interior and exterior of buildings, standardizes calculation procedures and spatial accuracy testing, and makes it easier to compute the floor areas of the interior of the flats and non-residential spaces. The SW also calculates the differences in the built-up area of the building and compares it with the same data kept in the cadastre information system. Programová aplikace doplňuje metodiku prostorového určení interiéru a exteriéru budov, standardizuje postupy výpočtů a testování prostorové přesnosti a celkově usnadňuje práci při výpočtech podlahových ploch interiéru bytů a nebytových prostor. SW počítá i rozdíly v zastavěné ploše budovy a porovnává se stejnými údaji vedenými v informačním systému katastru nemovitostí.
Klíčová slova: laserscanning ; calculating areas ; transformation ; cadastre of real estates

[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)