@article{193430,
   author    = "Augustýn, Radek",
   title    = "Komplexní řízení procesu tvorby státního mapového
           díla měřítek 1 : 10 000 a 1 : 25 000",
}