Bibliografie VÚGTK
Komplexní řízení procesu tvorby státního mapového díla měřítek 1 : 10 000 a 1 : 25 000
Augustýn, RadekPublication type: anotace

Fulltext: https://bitbucket.org/tacr/tb04cuzk001

Annotation:
This certified technology represents software R1 and R2 developed in the project with set-up necessary to be directly used in the map processing workflow used in the Czech NMA. Ověřená technologie představuje účelové nastavení software R1 a R2 tak, aby jím bylo možné generalizovat ty požadavky, u kterých byly jsou řešení přímo nasaditelné v následujícím období do produkční linky v ZÚ.
Keywords: cartography ; map generalization ; generalization operators library ; national mapping

[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Augustýn
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2018-07-13, last modified 2019-11-19Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)