Bibliografie VÚGTK
Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)
Kocáb, Milan ; Šafář, Václav ; Zaoralová, JanaTyp publikace: anotace

Odkaz: http://bivoj.vugtk.cz/pozemuas/default.html

Anotace:
The technological procedure determines the conditions of use of UAS for the determination of the spatial objects necessary for the implementation of complex landscaping. Particular conditions are the parameters for achieving spatial accuracy using UAS, conditions for UAS operation in mapping for land modifications and the choice of starting points for georeferencing of the resulting orthophoto. It further specifies the scope of measurement objects and evaluation of mapping objects for land modifications, rules for mapping flying drones and safety rules. Finally, it also provides for a check and a way of evaluating the outcome, the accuracy criteria and the method of verification. Technologický postup stanovuje podmínky užití UAS pro určení prostorových objektů potřebných pro provedení komplexních pozemkových úprav. Podmínkami jsou především parametry pro dosažení prostorové přesnosti při použití prostředků UAS, podmínky pro provoz UAS při mapování pro pozemkové úpravy a volba výchozích bodů pro georeferencování výsledného ortofota. Dále stanovuje rozsah předmětů měření a vyhodnocení objektů pro mapování pro pozemkové úpravy, pravidla pro létání dronů při mapování a bezpečnostní pravidla. V poslední řadě stanovuje i kontrolu a způsob vyhodnocení výsledku, kritéria přesnosti a způsob ověření.
Klíčová slova: visual line of sight ; Remotely Piloted Aircraft Systems ; Unmanned Aerial Systems ; land consolidation

[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)