Bibliografie VÚGTK
RPAS TECHNOLOGIE V PODMÍNKÁCH ŽELEZNIČNÍ GEODÉZIE
Šafář, Václav ; Černota, Pavel ; Karas, Jakub ; Miřejovský, Jakub

Source: Sborník referátu ČSGK / Spolek zeměměřičů Brno

Publication type: anotace
Extent6 stran

Annotation:
The cooperation between Institute of Geodesy and Mine Surveying TU Ostrava and UpVision Ltd. resulted in July 2016 to victory in public tender: "Study of contemporary possibilities of data collection independent of the railway operation from technological carriers moving at low altitude." In the context of the study were carried real tests of data collection on the railway track and the defined conditions of using Remote Piloted Aerial System (RPAS) by Center for railway surveying. "Spolupráce mezi Institutem geodézie a důlního měřictví (Hornickogeologická fakulta, VŠB TU Ostrava) a UpVision Ltd. vyústila v červenci 2016 k vítězství ve veřejné soutěži: ""Studium současných možností sběru dat nezávislých na železniční provozu z technologických nosičů pohybující se v nízké výšce."" V kontext studie byly provedeny skutečné zkoušky sběru dat na železničním vozu a stanoveny podmínky používání dálkového pilotovaných leteckých systemů (RPAS) Centrem pro železniční geodézii."
Keywords: photogrammetric technologies ; railway ; mapping

[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Václav Šafář
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2018-07-13, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)