@article{193449,
   author    = "Buday, Michal and Štěpánek, Petr and Eliáš, Michal and
           Filler, Vratislav",
   title    = "Určovanie parametra skutočnej dĺžky dňa z meraní
           DORIS a analýza jeho časových radov",
}