Bibliografie VÚGTK
Vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice
Vacek, Tomáš ; Zemek, Jaroslav ; Šafář, Václav ; Raděj, KarelTyp publikace: anotace

Odkaz: https://knihovna.vugtk.cz/record/193165

Anotace:
Viewing the National SDI as an evolution of pre-existing infrastructures it is necessary to evaluate the actual maturity conditions. The maturity condition of the SDI may be defined as composite measurements that should follow the scheme of the European Interoperability Framework (EIF). The various assessment approaches should be reached using the concept of the interoperability enablers assessed by propositions and values of the state of play indicators. The collection of these should cover the main actual issues of the SDI. The set of SDI interoperability enablers should be rendering to be aggregated and can contribute assessment of critical points, which could support coordinators and policy makers in developing successful strategies. "Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) je zastřešující vývojovou fází předchozích infrastruktur založených na resortních politikách a její vývoj je nezbytné pravidelně vyhodnocovat s ohledem na cíle, které mají být dosaženy. Vyspělost NIPI může být posuzována smíšenými konstrukcemi hodnocení, které sledují schéma Evropského rámce interoperability (EIF). Pro tyto účely byla navržena sada faktorů podporující interoperabilitu (prvky NIPI), které byly odvozeny z mezinárodních norem ISO řady 19100. Tyto faktory jsou detailně popsány a v úvodním hodnocení jsou jim přiřazeny jednoduché hodnoty dosažené vyspělosti. Zmíněné faktory jsou základními opakovatelnými prvky hodnocení, do budoucna bude možné jejich počet účelově doplňovat nebo omezovat, nebo naopak stanovit podrobnější účelově zaměřené postupy jejich hodnocení. Faktory podporující interoperabilitu, které jsou v projektu nazvány „prvky NIPI“ je možné agregovat nebo detailně specifikovat, podle potřeby konkrétního cyklu hodnocení. Získané znalosti v jejich popisu mohou využít odborní pracovníci ústředních orgánů veřejné správy k formulaci úspěšných strategií."
Klíčová slova: interoperability ; spatial data infrastructure ; indicators ; matadata ; assessment

[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jaroslav Zemek, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Karel Raděj, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Tomáš Vacek
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)