@article{193456,
   author    = "Svítek, Miroslav and Postránecký, Michal and České
           vysoké učení technické v Praze, Český institut
           informatiky, robotiky a kybernetiky and České vysoké
           učení technické v Praze, Dopravní fakulta",
   title    = "Města budoucnosti; Vydání první",
   note     = ""Vydalo nakladatelství NADATUR, spol. s r.o., ve
           spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT v Praze a Českým
           institutem informatiky, robotiky a kybernetiky"--Tiráž",
}