Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200400260 VÚGTK StockRoom 49807 v 4 weeks available -