@article{193488,
   author    = "Kepler, Johannes and Hadravová, Alena and Hadrava, Petr",
   title    = "Sen neboli měsíční astronomie; první",
}