000193493 001__ 193493
000193493 003__ CZ-ZdVUG
000193493 005__ 20180912104415.0
000193493 020__ $$a80-7278-224-X
000193493 044__ $$axr
000193493 041__ $$acze
000193493 040__ $$aABC039$$bcze
000193493 1001_ $$aBurša, Milan
000193493 24510 $$aGeopotenciál$$bTeoretické základy a modely Díl I.
000193493 264_1 $$aDobruška$$bMinisterstvo obrany České republiky$$c2004
000193493 300__ $$a208 stran$$c30 cm
000193493 504__ $$aObsahuje bibliografické údaje.
000193493 655_4 $$amonografie
000193493 653_0 $$amodely$$ageopotenciál
000193493 910__ $$aABC039$$b49779
000193493 943__ $$aPolice:řada
000193493 943__ $$aPlus jedna volná kopie
000193493 980__ $$aknihy
000193493 985__ $$ateoreticka