@article{193493,
   author    = "Burša, Milan",
   title    = "Geopotenciál: Teoretické základy a modely Díl I.",
}