000193494 001__ 193494
000193494 005__ 20180911121207.0
000193494 041__ $$acze
000193494 040__ $$aABC039$$bcze
000193494 1001_ $$aHnojil, Josef
000193494 24510 $$aŘešení vybraných problémů spojených s aktualizací ZABAGED
000193494 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2001
000193494 300__ $$a17 stran
000193494 506__ $$apublic
000193494 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000193494 655_4 $$azprávy výzkumné
000193494 653_0 $$aZABAGED$$aČesko$$akatastr
000193494 910__ $$aABC039$$b49781
000193494 943__ $$aPolice:archiv
000193494 980__ $$avyzkumne_zpravy
000193494 985__ $$akatastr