@article{193494,
   author    = "Hnojil, Josef",
   title    = "Řešení vybraných problémů spojených s aktualizací
           ZABAGED",
}