000193500 001__ 193500
000193500 005__ 20180912093042.0
000193500 041__ $$acze
000193500 040__ $$aABC039$$bcze
000193500 1001_ $$aPálinkáš, Vojtěch
000193500 24510 $$aUrčení tíhového zrychlení na absolutních bodech v ČR v roce 2004$$bTechnická zpráva 1065/2004
000193500 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2004
000193500 300__ $$a12 stran
000193500 506__ $$apublic
000193500 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000193500 655_4 $$azprávy technické
000193500 653_0 $$atíhové zrychlení$$aČesko
000193500 7001_ $$aKostelecký, Jakub
000193500 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000193500 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1065
000193500 943__ $$aPolice:archiv
000193500 980__ $$avyzkumne_zpravy
000193500 985__ $$ageofyzika