Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200400245 VÚGTK StockRoom 49803 v 4 weeks available -