@article{193521,
   author    = "Inženýrská organizace pro Československou republiku",
   title    = "Seznam úř. aut. civilních techniků a úř. aut.
           horních inženýrů se sídlem v Československé republice
           a soukromých techniků se sídlem na Slovensku a v
           Podkarpatské Rusi, kteří jsou členy inženýrské komory
           pro ČSR., dle stavu ze ne 1.ledna ...",
}