000193523 001__ 193523
000193523 003__ CZ-ZdVUG
000193523 005__ 20180921095510.0
000193523 020__ $$a978-80-89060-25-2
000193523 044__ $$axr
000193523 040__ $$aABC039$$bcze
000193523 041__ $$acze
000193523 1112_ $$aGeoKarto 2018$$cZvolen$$d6.-7.září 2018
000193523 24510 $$aGeoKARTO 2018$$bZborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6.-7. septembra 2018
000193523 264_1 $$aZvolen$$bKartografická spoločnosť Slovenskej republiky$$c2018
000193523 300__ $$a35 stran$$c21 cm
000193523 500__ $$aJiří Drozda, Radek Augustýn, Petr Krejčí: Smartcity to nejsou chytrké lavičky, smartcity to je systém! Jiří Drozda, Filip Paulus, Šárka Steinová: Terénní úpravy v krajině vyvolané socioekonomickými změnami na případu silniční přeložky města Úval. Šárka Steinová: Obory a bažantnice na mapách.
000193523 655_4 $$asborníky konferenční
000193523 653_0 $$akartografie$$aSlovensko
000193523 7001_ $$9ed$$aFencík, Róbert
000193523 7102_ $$aKartografická spoločnosť Slovenskej republiky
000193523 7102_ $$aTechnická univerzita vo Zvolene, Lesnícká Fakulta
000193523 7102_ $$aGeografický ústav Slovenskej akadémie vied
000193523 910__ $$aABC039$$b51356
000193523 943__ $$aPolice:studovna
000193523 980__ $$aknihy
000193523 985__ $$akartografie