@article{193523,
   author    = "Fencík, Róbert and Kartografická spoločnosť Slovenskej
           republiky and Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícká
           Fakulta and Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
           and GeoKarto 2018",
   title    = "GeoKARTO 2018: Zborník abstraktov z medzinárodnej
           konferencie konanej 6.-7. septembra 2018",
   note     = "Jiří Drozda, Radek Augustýn, Petr Krejčí: Smartcity to
           nejsou chytrké lavičky, smartcity to je systém! Jiří
           Drozda, Filip Paulus, Šárka Steinová: Terénní úpravy v
           krajině vyvolané socioekonomickými změnami na případu
           silniční přeložky města Úval. Šárka Steinová: Obory
           a bažantnice na mapách.",
}