@article{193528,
   author    = "Suchá, Jitka and Katedra speciální geodézie. Fakulta
           stavební. České vysoké učení technické v Praze.",
   title    = "Přesnost určení geometrických parametrů prostorové
           ocelové kontrukce geodetickými metodami: Teze disertace k
           získání akademického titulu "doktor", ve zkratce
           "Ph.D.".",
   note     = "Přiloženy dva oponentské posudky",
}